Wszystkie nasze wyroby posiadają atesty oraz deklaracje zgodności prowadzone przez system kontroli jakości i posiadają znak bezpieczeństwa.

 

Produkcja
 • Bloczki fundamentowe w klasie B-15 B-20:
  - 120x380x240
  - 140x380x240
  - trylinka, kręgi studzienne i przejazdowe
 • Beton:
  - suchy w kl. od B3,5 - B7,5
  - towarowy w klasie B-10, B-15, B-20
 • Pustaki ścienne:
  - alfa 1/1 490x240x240
  - alfa 3/4 490x240x180
  - alfa 1/2 490x240x120

Żwirownia i sortownia
 • Piasek 0-2 i 0-3 mm
 • Żwir płukany 2-8 mm
 • Żwir płukany 8-16 mm
 • Kamień płukany 16-32 mm
 • Kamień płukany 32-64 mm
 • Otoczaki powyżej 64 mm
Kruszarnia (gruz, kamień)
 • 0-64 mm na podbudowy, utwardzanie terenu